Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Wednesday, July 01, 2020 at 8:00 PM to 10:00 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xia, Tian
 3. Xia, Yuhou
 4. Xiang, Yang
 5. Xiao, Jin
 6. Xiao, Qian
 7. Xiao, Ying
 8. Xie, Bo
 9. Xie, Chen
 10. Xie, Feng
 11. Xie, Guotong
 12. Xie, Kang
 13. Xie, Lixin
 14. Xie, Xiaodong
 15. Xie, Xiaohua
 16. Xing, Guangming
 17. Xiong, Lijuan
 18. Xiong, Rui
 19. Xiong, Yun
 20. Xiu, Xiaolei
 21. Xu, Bin
 22. Xu, Hao
 23. Xu, Huiyu
 24. Xu, Jie
 25. Xu, Jie
 26. Xu, Luo
 27. Xu, Wei
 28. Xu, Xiangdong
 29. Xu, Xiaowei
 30. Xu, Xin
 31. Xu, Yibin
 32. Xue, Wanguo