Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Wednesday, July 01, 2020 at 8:00 PM to 10:00 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xia, Tian
 3. Xia, Yuhou
 4. Xiang, Yang
 5. Xiao, Ying
 6. Xie, Chen
 7. Xie, Kang
 8. Xie, Lixin
 9. Xie, Xiaodong
 10. Xie, Xiaohua
 11. Xing, Guangming
 12. Xiong, Yun
 13. Xu, Bin
 14. Xu, Hao
 15. Xu, Huiyu
 16. Xu, Jie
 17. Xu, Jie
 18. Xu, Wei
 19. Xu, Xiangdong
 20. Xu, Xin
 21. Xu, Yibin
 22. Xue, Wanguo